Sunday, January 11, 2009

PENGARUH DUA ADAT DALAM DIRI TUN GHAFAR


Allahyarham Tun Ghafar Baba ketika ditemui di kediamannya di Bangsar dua bulan sebelum meninggal dunia (gambar dirakam A.F.Yassin).

GHAFAR: ANTARA TEMENGGUNG DAN PERPATIH

Allahyarham Tun Abdul Ghafar Baba lahir dan dibesarkan sehingga berusaia 13 tahun di wilayah Adat Perpatih, Luak Ulu Muar dalam Daerah Kuala Pilah. Ibu bapanya telah dikadimkan menjadi pengikut Adat Perpatih, ketika kedua orang tuanya, Baba dan Saodah berhijrah dan berkahwin di Kuala Pilah. Walaupun pandangan umum hari ini meletakkan kedudukan Ghafar sebagai orang Melaka, berdasarkan ayahnya, Baba, berasal dari Kampung Sungai Udang, Melaka dan ibunya Saodah Salleh yang berasal dari Kampung Bemban, Jasin. Namun setelah Baba dan Saodah berhijrah ke Kampong Jawa di Kuala Pilah untuk menyertai abangnya, Cikgu Hitam dan isterinya Peah, mereka telah dikadimkan, iaitu “masuk suku” yang membawa makna menjadi ahli keluarga dijadikan anggota suku Peah.

Hitam yang bertugas sebagai guru di kampung itu telah berkahwin dengan Peah, anak tempatan dari Suku Biduanda. Kampung Peah yang bernama Kampong Jawa kemudian ditukar namanya kepada Kampong Tebat (Tobek) Kering seperti yang diceritakan Haji Jamaluddin Ali dan isterinya Hajah Khadijah Yunus yang menetap di Kampong Sawah Lebar. Haji Jamaluddin adalah rakan sekolah Ghafar sewaktu kecilnya.

Sebagai anggota suku dalam Adat Perpatih, apatah lagi Suku Biduanda, Peah mewarisi sebidang tanah dan rumah di Kampung Tebat Kering itu. Ini dinyatakan dengan panjanag lebar oleh jiran terdekat Peah yang mewarisi rumah dan tanah yang dimiliki Peah, Cikgu Othman Haji Samah. Cikgu Othman berasal dari Kampong Mayon, Chengkau Hulu, Rembau dan bersemenda dengan suku Biduanda, seperti halnya Cikgu Hitam, abang Baba.

Melalui sistem Adat Perpatih, baik di Kuala Pilah, mahpun di Alor Gajah (Naning), orang luar (orang semenda) yang berasal dari luar sistem adat ini, jika mahu berkahwin dengan anggota dari dalam sistem adat (tempat semenda) akan mengiukuti adat perkahwinan mengikut Adat Perpatih. Orang lelaki dari luar yang ingin berkahwin dengan wanita dari suku perempuan (orang adat) mestilah terlebih dahulu mengikut proses kadim supaya wujud konsep orang tempat semenda. Inilah yang terjadi kepada Hitam yang berkahwin dengan Peah. Hitam dari Sungai Udang, Melaka (orang luar Adat Perpatih) dikadimkan sebagai anggota Suku Biduanda (orang semenda), iaitu suku Peah (tempat semenda).

Haji Jamaluddin dan Cikgu Othman sekata dengan kedudukan Baba dan Saodah suami isteri ketika menetap di Kg. Tebat Kering. Baba dan isterinya telah dikadimkan atau “masuk suku” dan menjadi anggota kepada suku keluarga Peah, walaupun hal ini agak berbeza dengan apa yang ditulis Ghafar dalam memoirnya Penitianku. Dalam memoir ini Ghafar menganggap ibu bapanya adalah dari Suku Mungkal (Penitianku, 2006). Dengan demikian pengakuan itu menunjukkan bahawa Ghafar sendiri adalah dari suku Mungkal sehingga beliau pindah ke kampung bapanya di Sungai Udang. Dan ini sebenarnya tidak menjejaskan pengakuan Ghafar bahawa beliau dan ibu bapanya telah “masuk suku” dan dengan demikian mengamalkan sistem Adat Perpatih di Kuala Pilah.

Dalam pada itu ada pula yang mempertikaikan kesahihan suku ibu bapa Ghafar. Umumnya pengamal Adat Perpatih mengetahui bahawa orang lelaki atau perempuan tidak boleh berkahwin dalam suku yang sama. Misalnya Baba bin Kassim, bapa Ghafar tidak boleh berkahwin dengan Saodah bte Salleh, ibu Ghafar. Penitianku ada menyebut bahawa kedua-dua ibu bapa Ghafar berkahwin di Kuala Pilah, mungkin di rumah abang Baba, iaitu Cikgu Hitam. Oleh kerana mereka datang dari Melaka, Baba dari Sungai Udang dan Saodah dari Kampung Bemban, maka mereka berdua mungkin telah dikahwinkan sebelum dikadimkan (masuk suku) ke suku Mungkal.

Hanya, Cikgu Hitam, abang Abdullah tidak dinyatakan sukunya atau dari mana asalnya. Mungkinkah Cikgu Hitam ini lahir di Kuala Pilah atau berhijrah dari Sungai Udang, Melaka dan kemudian memilih masuk ke Suku Mungkal sesudah dikadimkan. Setelah itu beliau berkahwin dengan Peah dari Suku Biduanda dan dengan itu Cikgu Hitam menjadi orang semenda di suku Biduanda. Tetapi ini tidak pula menjawab masalah Baba dan Saodah, kecuali jika Baba dan Saodah memilih untuk dikadimkan ke dalam suku abang Baba, Cikgu Hitam. Jika ini yang terjadi maka masalah Baba dikadimkan ke Suku abangnya Cikgu Hitam Mungkal tidak timbul lagi. Yang masih menjadi tanda tanya ialah ke suku mana Saodah dikadimkan? Sebabnya, seperti lazim, tidak ada sepasang suami isteri yang boleh dikadimkan ke dalam suku yang sama.

Budayawan Norhalim melihat kemungkinan bahawa Saodah dikadimkan ke dalam Suku lain daripada suaminya Baba. Mungkin ke Suku Biduanda atau ke suku-suku yang lain yang ada di Kuala Pilah. Biasanya terdapat sejumlah suku yang bernaung di bawah satu luak, bergantung dari mana kelompok suku itu datang. Kuala Pilah adalah termasuk dalam Luak Ulu Muar. Luak ini diperintah oleh ketua aadat Datuk Bendahara Setia Maharaja Setia Maharaja Lela Perkasa dari Suku Biduanda Waris Lantai Kulit. Jumlah suku dalam Luak ini ialah 18 termasuk 13 suku asal dan selebihnya suku tambahan.

Suku-suku itu ialah Anak Aceh, Batu Belang, Batu Hampar, Biduanda Sungai Ujong, Biduanda Waris, Mungkal, Paya Kumbuh, Seri Lemak Minangkabau, Seri Lemak Pahang, Seri Melenggang, Tanah Datar, Tiga Batu dan Tiga Nenek. Suku-suku Tambahan pula terdiri daripada suku-suku yang nama asalnya diambil dari nama-nama suku asal, iatu Biduanda Jawa, Mungkal, Seri Lemak Minangkabau, Seri Lemak Pahang Baginda Raja dan Tanah Datar.

Menurut Norhalim, pengikut-pengikut suku-suku tamabahan ini tidak menganggotai mana-mana suku asal kerana mereka dianggap kelompok yanag asing dan merupakan pendatang-pendatang dari luar kawasan Ulu Muar. Mereka adalah orang adat tetapi dari suku-suku luar di luak-luak lain. Pendatang dari Suku Mungkal Luak Rembau, misalnya, akan mengaadakan komuniti adatnya sendiri di Luak Ulu Muar (Kuala Pilah) dan menamakannya Suku Mungkal Tambahan. Begitu juga dengan pendatang dari Suku Batu Hampar di Rembau akan meneroka di Ulu Muar dan menamakan adat komunitinya dengan nama Suku Batu Hampar Tambahan.

Maka dalam proses pengkadiman Baba dan Saodah di Kuala Pilah atau dalam lingkungan adat Luak Ulu Muar ini, suku setiap orang yang terlibat ini perlulah dijelaskan. Pada prinsipnya, mereka berdua tidak dibenarkan satu suku yang sama kerana seperti yang dijelaskan Norhalim tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Dalam hal ini sama ada Baba “masuk suku” Mungkal atau Saodah, jika Memoir Ghafar mahu diambil kira. Dalam pada itu pula oleh kerana suku anak adalah didasarkan kepada suku ibu, maka jika Ghafar lahir dalam suku Mungkal, maka ibunya Saodah menjadi pengikut Suku Mungkal, sedangkan isteri Cikgu Hitam, abang Baba adalah pengikut Suku Biduanda.

Jalan penyelesaian yang ada ialah Saodah memilih untuk dikadimkan ke dalam Suku Mungkal dan berkahwin dengan Baba yang memilih untuk dikadimkan ke dalam salah satu yang lain seperti Biduanda, yang pengiukutnya Peah dan dengan suaminya Cikgu Hitam sebagai orang semenda. Dengan demikian Ghafar adalah dari Suku Mungkal, mengiukut suku ibunya sehingga beliau berumur 13 tahun apabila beliau berpindah ke kampung asal bapanya di Sungai Udang.

Di Melaka, masalah suku dan kadim-mengkadim tidak wujud. Ghafar dan saudara-maranya bernasib baik kerana tidak termasuk dalam wilayah Adat Perpatih Naning, walaupun Sungai Udang hampir sahaja dengan wilayah adat Alor Gajah, bersempadankan Mesjid Tanah. Wilayah bukan Adat Perpatih Naning ini menganjur ke utara, mengiukuti Pantai ke Port Dickson, satu-satunya daerah yang di luar lingkungan Adat Perpatih di Negeri Sembilan. Port Dickson berada dalam lingkungan yang dpimpin oleh Ketua Adat yang disebut Datuk Muda Linggi dan bernaung di bawal Luak Sungai Ujong. Walaupun bukan penganut Adat Perpatih, tetapi Ketua Adatnya mendapat “tidak perintah” daripada Undang Luak Sungai Ujong dan mempunyai adatnya sendiri.

Demikianlal, Ghafar selama 13 tahun berada di bawah pengaruh Adat Perpatih. Pengaruh ini telah membentuk jiwa dan raganya menjadi seorang penganut Adat Perpatih dalam lingkungan adat Ulu Muar di Kuala Pilah. Seperti halnya pengikut adat yang lain di daerah itu Ghafar tidak dapat tidak bersikap dan bertindak sebagai seoarang penganut Adat Perpatih, walaupun beliau masih berada dalam alam remaja.

Tidak jelas apa yang terjadi setelah penghijrahan (balik kampung) Ghafar ke Sungai Udang. Ghafar hanya dikatakan menyambung persekolahannya di Sekolah Melayu Tangga Batu, tidak berapa jauh dari Sungai Udang. Letaknya antara Pekan Mesjid Tanah dan Sg. Udang. Oleh kerana Ghafar tinggal bersama-sama keluarga Baba, maka bermulalah penghijrahan adat. Jika di Kuala Pilah Ghafar tinggal di rumah keluarga sebelah ibu dan bersifat matrilenal, kini Ghafar mula menjalani hidup di bawah pengarah patrilineal, kelaziman bagi pengikut Adat Temenggung. Pengaruh adat ini mulai menguasai diri Ghafar dan semakin dewasa Ghafar maka semakin matang cara berfikirnya. Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim (MPSI) menjadi ibu bapa kedua bagi Ghafar.

Pengaruh matrilineal menguasai sikap dan pendirian Ghafar baik semasa kecil mahupun setelah beliau dewasa. Sebagai contoh, ketika beliau diminta adik-beradiknya meninggalkan Kuala Pilah pulang ke kampung bapanya di Sungai Udang, Ghafar lebih suka tinggal di Kuala Pilah. Walaupun dalam memoirnya, beliau menyebut hendak menjaga kubur kedua-dua orang tuanya, tetapi jauh di sudut hatinya, beliau dipengaruhi rasa sayang kepada ibunya yang telah pergi dahulu. Lazimnya seorang anak akan lebih dekat kepada ibu yang mendambakan kasih sayang, lebih daripada seorang bapa, terutama jika bapa Ghafar dilihat garang olehnya (Lihat Penitianku). Walaupun tidak dinafikan setiap anak di mana sahaja, baik dia berada dalam pengaruh Adat Perpatih atau Adat Temenggung, akan lebih dekat kepada ibu tetapi suasana dan latar belakang kehidupan Ghafar sebagai anak yang lahir dalam lingkungan Adat Perpatih dengan hubungan kekeluargaan yang rapat di kalangan saudara-saudara sebelah ibu.

Seperti katanya, “Hanya saya seorang sahaja yang tidak mahu berhijrah ke Melaka. Saya buat keputusan mahu menetap di Kuala Pilah kerana saya mencintai tempat tumpah darah saya itu walaupun saya tidak ada tem[pat hendak bergantung lagi. Kemudian Ghafar memberi sebab lagi mengapa beliau mahu terus menetap di Kuala Pilah. “Siapa lagi yang kan membersihkan tanah perkuburan itu kalau saya juga turut berpindah ke Melaka?” fikirnya.

Kalimullah Hassan dalm artikelnya “In Memprium Abd. Ghafar Baba”, tersiar dalam New Straits Times, sehari setelah meninggalnya Ghafar menulis “kesetiaan Ghafar kepada Umno dan negara, dapat dilihat melalui perjalanan karir politiknya. Pada saat ia menjabat sebagai wakil inti presiden dalam partai Umno, dan ketika Tun Abdul Razak meninggal dunia pada 1976, lalu digantikan oleh Tun Hussein Onn sebagai Perdana Menteri dan Presiden Umno, Ghafar tidak dilantik sebagai wakil Perdana Menteri.

Jabatan tersebut diberikan kepada Datuk Seri (kini bergelar Tun) Dr Mahathir Mohamad. Menurut cerita, penyebab Ghafar tidak diangkat sebagai wakil Perdana Menteri karena tidak memiliki kelayakan akademik. Ghafar, kalau mau, bisa saja menjadikan hal tersebut sebagai isu yang bisa diangkat dan meminta dukungan masyarakat untuk dirinya seperti yang dilakukan oleh pemimpin politik lain. Sebaliknya, almarhum malah melepaskan jabatannya dalam Kabinet, dan memberi dukungan penuh kepada Hussein dan Dr Mahathir, serta tetap menjadi pendukung setia partai. Malah, ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bernada protes.”

Noralim memberi tafsiran bahawa kesetiaan yang diberikan Ghafar adalah kesan pengaruh kejiwaannya terhadap keadaan dan suasana hidup yang dialaminya ketika tinggal di Kuala Pilah pada waktu usia yang relative muda. Disiplin kesetiaan adalah hasil bibit-bibit adapt yang ditanam ibunya Saodah membimbing dan mengajar anaknya tentang hidup dan kehidupan serta pergaulan dengan masyarakat sekeliling, iaitu hidup dalam suasana adapt dan budaya yang paa waktu itu sangat menebal di tempat Ghafar dilahirkan.

Bukan tidak mungkin ramai pula mempersoalkan keputusan Ghafar untuk terus tinggal di Melaka itu tidak ada kaitannya dengan sama ada beliau terpengaruh dengan Adat Perpatih atau Adat Temengung. Adat Perpatih hanya secara kebetulan menjadi ikutan keluarga Ghafar kerana mereka berada dalam lingkungan adat itu. Namun, seorang anak yang masih muda remaja (13 tahun) enggan mengikuti tiga orang adik beradiknya, Rahmah, Jamiah dan Zakaria kembali ke kampung bapanya di Melaka menunjukkan renggangnya pengaruh kebapaan berbanding pengaruh keibuan, terutama apabila bapanya sendiri turut dikebumikan di tempat yang sama di Kampung Gemuruh, kira-kira tiga kilometer (1.8 batu) dari rumahnya.

Cara berfikir Ghafar seaktu usia yang begitu muda mengakui tidak mahu meninggalkan kampung tempat dia dilahirkan dan dibesarkan sehingga berusia 13 tahun. Barangkali pula tempat barunya itu, walaupun kampung bapanya, begitu asing baginya walaupun beliau mengikuti adik-beradiknya memperkuat keputusannya untuk tidak mahu berpindah. Hbungan mesra antara Ghafar dengan bapa saudaranya, Ahmad Awang jauh lebih intik berbanding hubungan mesra dengan seorang lagi bapa saudrana, Cikgu Hitam di Sungai Udang. Ahmad Awang yang telah dikadimkan mempunyai tanggungjawab dalam adat untuk menjaga Ghafar.

Akhirnya, pengaruh adik-beradik tidak begitu memberi kesan kepada Ghafar untuk mengikuti mereka pulang ke Melaka. Ternyata Ghafar lebih rela tinggal dengan bapa saudara di Kuala Pilah daripada pulang mengikut adik-beradiknya, walaupun Ghafar akan tinggal bersama seorang lagi bapa saudaranya di tempat barunya itu. Dari sudut kemesraan ini jelas bahawa Ghafar lebih mesra dengan Ahmad Awang berbanding Cikgu Hitam dan ketiga-tiga adik Ghafar sendiri. Maka secara tidak langsung faktor kemesraan ini memperkuat hujah bahawa pengaruh adat turut memberi perangsang kepada Ghafar untuknya tinggal di Kuala Pilah dan ini diperakukan oleh Norhalim.
Norhalim berpendapat sekiranya Ghafar terus tinggal di Kuala Pilah sehingga akhir hayatnya, beliau yakin bahawa semangat matrilineal yang menjiwainya sejak lahir akan terus diperkukuh, terutama jika kedua-dua orang tuanya boleh “bertahan hidup” sehingga Ghafar menyelesaikan masalah pendidikannya dan meneruskan kerjayanya. Satu contoh lain yang memperkuat hujah pengaruh adat ini dalam diri Ghafar ialah ketika berlakunya peristiwa Undang Luak yang empat di Negeri Sembilan enggan menerima pencalonan Tan Sri Mohd. Isa dato’ Abd. Samad sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan selepas pilihanraya umum tahun ...

Dr. Mahathir telah meminta jasa baik Ghafar untuk menyelesaikan masalah itu dan untuk menunjukkan rasa kesetiaannya Ghafar berusaha menyelesaikan maslah itu setelah menghadap Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan dengan cara baik. Sesetengah penganlisis politik mengaitkan masalah itu dengan hubungan Ghafar dengan Mohd Isa yang dikatakan mempunyai hubungan kekeluargaan. Ada pula yang melihat latar belakang Ghafar sebagai anak Kuala Pilah dari Luak Ulu Muar bersukukan ibunya, iaitu Mungkal dan mengetahui sedikit sebanyak tentang Adat Perpatih dan fungsinya memperkuat komitmen Dr.Mahathir bahawa Ghafar boleh menyelesaikan masalah itu.

Hal ini menunjukkan peranan Ghafar dalam menyelesaikan masalah politik di negeri beradat itu dikaitkan dengan sistem adat dan penglibatan Ghafar amat diperlukan. Sebenarnya Dr. Mahathir boleh sahaja mengenepikan penolakan Undang luak yang empat berkenaan kerana kuasa politik adalah terletak di tangan Perdana Menteri sebagai ketua parti yang memerintah, tetapi secara moral dan etika, Dr.Mahathir lebih selesa jika masalah pencalonan Mohd Isa itu diselesaikan secara baik dan mengikut adat dan kebiasaan di negeri itu. Dan Ghafar mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik.Tidak dapat dinafikan unsur tatasusila adat secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan dalam kamelut jawatan Menteri Besar itu terutama ia melibatkan ketua adat setinggi Undang Luak yang peranannya amat penting dalam menentukan jawatan Yang Dupertuan Negeri Sembilan.

Dari sudut kerjaya politiknya pula, Ghafar, misalnya dapat digambarkan melalui tindakannya memenuhi hasrat Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad (sekarang Tun) untuk melantiknya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986 setelah Datuk Musa Hitam (sekarang Tun) menarik diri keluar daripada Kabinet Dr. Mahathir. Ghafr menunjukkan kesetiaannya kepada Mahathir ketika Tengku Razaleigh dan Musa dalam peristiwa Team A dan team B dalam Plihanraya UMNO tahun 1987. Kesediaan dan kesetiaan Ghafar kepada Dr. Mahathir ini bertepatan dengan sikap pengikut setia adat. Seperti yang disentuh Norhalim dan diperkuat oleh Datuk Seri Maharaja Khalid Bonget, salah seorang Lembaga Tiang Balai daripada Suku Mungkal, Luak Ulu Muar, di mana ibu Ghafar, Saodah dikadimkan berdasarkan Memoir Ghafar (Penitianku).

Kesediaan dan ketaatan Ghafar adalah seperti kata perbilangan Adat Perpatih “disuruh pergi dipanggil datang.” Kebiasaannya amat jarang seseorang yang setokoh Ghafar, mahu kembali aktif dalam politik setelah hampir sebelas tahun meninggalkan Kabinet sejak bermulanya era Perdana Menteri Dato’ Hussein Onn pada tahun 1976. Walaupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Ghafar mahu kembali aktif, namun pada prinsipnya naluri hati Ghafar masih mahu membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan hati kecilnya. Hal ini dapat ditafsirkan ketika Ghafar pernah menyatakan hasratnya kepada Tun Abd. Razak untuk mengundurkan diri daripada kerajaan apabila Tun Abd. Razak berhenti menjadi Perdana Menteri.

Seperti yang dicatatkan Abd. Latif Bakar dalam “Penderitaan dan Perjuangan” dlam buku Ghafar Baba, “Bila Tun Razak meninggal dunia pada 14 Januari 1976, Ghafar melihat itulah kesempatan paling baik untuk beliau meninggalkan kabinet.” Ketika itu usia Ghafar baru berusia 51 tahun yang dianggap tahap usia yang sedang menuj puncak dalam kerja politiknya. Akhirnya niat persaraannya terus dalam poltik tidak kesampaian apabila Dr. Mahathir mintanya aktif semula dalam kerajaan untuk jawatan orang nombor dua dalam Kabinet. Walaupun ketika beliau mengambil keputusan untuk keluar daripada kabinet Tun Hussein, banyak spekulasi yang diberikan tentang keputusan Ghafar itu. Beliau menyertai kerajaan semula sepuluh tahun kemudian.

Apa yang menyebabkan Ghafar mahu kembali aktif selepas bersara politik, terutama selepas satu dekad berada di luar kerajaan. Jawabannya mngkin terletak kepada keputusannya untuk tidak meninggalkan jawatan politiknya. Ghafar terus aktif dalam UMNO dan mempertahankan jawatan anggota parlmennya sehingga pilihanraya umum 1999. Ketika itu beliau adalah calon BN Batu Berendam, Melaka dan memegang rekod sebagai anggota Dewan Undangan Negeri dan Parlimen selama 49 tahun berturut-turut, menerusi 11 Pilihanraya Umum sejak tahun 1959. Umumnya, penganalisis politik sependapat bahawa penerusan kerjaya Ghafar dalam politik melalui UMNO adalah ibarat manik penyambung kepada kerjaya politik dan tidak semestinya beliau terlibat dalam kerajaan. Apakah manik ini dianggap sebagai Ghafar sebagai masih mempunyai harapan dalam kerjaya politik dan kerajaan pada masa hadapan hanya Ghafar yang dapat menjawabnya.

Tetapi mengikut tafsiran adat, ia mungkin dapat dikaitkan kepada kesetiaan Ghafar dalam memegang prinsip adat Perpatih seperti dalam perbilangan “sekali raja berganti sekali adat berkisar yang membawa makna perubahan dalam sistem adat boleh dan akan berlaku tanpa merosakkan dasar-dasar utamanya. Ghafar menganggap sesuatu akan berubah dan beliau optisis bahawa sesuatu itu tidak kekal tinggal dalam keadaan statik (beku).

Apapun jua, sikap dan tingkah laku Ghafar sepanjang yang membabitkan kehidupan dan kerjaya politiknya secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi kedua-dua adat ini, Hanya Ghafar yang boleh menentukan yang mana satu di antara kedua-dua yang banyak mempengaruhi. Dan Ghafar pun tidak akan menyedari yang mana satu adat yang menjadi kiblat utamanya. Atau beliau enggan mengakui bahawa pengaruh kedua-dua adat itu menguasai dirinya.

UNDANG MUBARAK DOHAK DIIKTIRAF KERAJAAN NEGERI

ARKIB : 10/01/2009
Kerajaan NS iktiraf Undang Luak Sungai Ujong
SEREMBAN 9 Jan. - Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan menjelaskan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan mengiktiraf Datuk Mubarak Dohak sebagai Undang Luak Sungai Ujong dan ia tidak boleh dipertikaikan lagi.

"Saya ingin menyatakan di sini bahawa kerajaan negeri tidak mempunyai apa-apa persoalan tentang kedudukan Datuk Mubarak Dohak sebagai Undang Luak Sungai Ujong. Dia merupakan Undang Luak Sungai Ujong yang sudah diiktiraf oleh kerajaan negeri dari dahulu hingga sekarang," katanya kepada pemberita di sini.

Beliau menjelaskan demikian berikutan terdapat pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan (mempertikaikan) kedudukan Datuk Mubarak Dohak sebagai Undang Luak Sungai Ujong seperti yang tersiar di akhbar baru-baru ini.

Katanya, Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan telah membincangkan isu mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkenaan dan Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan telah menolak isu tersebut.

Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan yang dipengerusikan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal pentadbiran adat di negeri ini.

Mohamad berkata apabila Dewan Keadilan dan Undang telah membuat keputusan maka itulah keputusannya dan ia tidak boleh dipertikaikan manakala kerajaan negeri akan mengiktiraf apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Keadilan dan Undang.

"Dalam hubungan ini, sejauh yang kita sedari, kerajaan negeri mengiktiraf kedudukan Datuk Mubarak Dohak sebagai Undang Luak Sungai Ujong dan tidak ada dakwa-dakwinya lagi...itu adalah pendirian kerajaan negeri.

" Pendirian kita adalah tetap mengiktiraf Datuk Mubarak Dohak sebagai Undang Luak Sungai Ujong," katanya. (Dipetik daripada Utusan Malaysia, 10 Januari 2009).

- Bernama

komen:
Lazimnya soal pengiktirafan oleh sesebuah kerajaan itu membawa makna segala kemudahan dalam segala rupa bentuk diberikan. Dalam hal ini Undang Sungai Hujong, Dato' Mubarak Dohak akan menerima bukan sahaja jawatan bergelar gelaran itu tetapi juga ganjaran kewangan seperti gaji, elaun dan yang lain-lain termsuk penghormatan dari sudut protokol serta keistimewaan lain. Yang lebih penting jawatan Undang membawa bersamanya tanggungjawab memilih Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan.

Wednesday, January 7, 2009

ANTARA ZULKEPLEY DAHALAN DAN MUBARAK DOHAK: MANA SATU UNDANG?


Zulkepley menunjukkan Struktur Organisasi Waris Negeri Luak Sungai Ujong pada sidang media yang diadakan di kediamannya, di Ampang Jaya, semalam.

'Pelantikan Undang Luak Sungai Ujong sah'

SEREMBAN: Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan menegaskan pelantikan Datuk Mubarak Dohak sebagai Datuk Klana Petra Ke-10, Undang Luak Sungai Ujong, adalah sah mengikut adat istiadat Luak Sungai Ujong.

Setiausaha Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan, Datuk Jemal Zainal Kasim, berkata perisytiharan pelantikan dibuat Datuk Shahbandar Luak Sungai Ujong, Datuk Shaari Hassan pada 29 Disember 1993.

"Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan pada mesyuarat khas 19 Ogos 2002 sudah membincangkan isu pelantikan itu dan membuat keputusan Mubarak kekal menyandang pusaka Datuk Klana Petra Ke-10," katanya dalam satu kenyataan, di sini semalam.
Jemal Zainal berkata, Fasal 16(3) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 menyatakan bahawa;

‘Nasihat Dewan atas soal-soal berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu di mana terdapat di dalam negeri ini termasuk nasihat atas soal-soal berkaitan dengan pemilihan atau warisnya kepada atau perlucutan daripada atau pengosongan jawatan mana-mana Undang Yang Empat dan Tunku Besar Tampin yang disebut di dalam fasal 14 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah di atas sebarang alasan.’

Kenyataan itu dikeluarkan berikutan seorang waris kanan Undang Luak Sungai Ujong mempersoalkan status kesahihan seorang daripada Undang Yang Empat.

Datuk Sri Diraja Luak Sungai Ujong, Zulkepley Dahalan, mendakwa Undang berkenaan sudah dipecat hasil mesyuarat waris luak berkenaan kerana melakukan 26 kesalahan sepanjang memegang jawatan itu sejak 15 tahun lalu.

Di KUALA LUMPUR, Zulkepley berkata beliau bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Mubarak kerana pelantikannya sebagai Undang Luak tidak sah mengikut Perlembagaan Negeri Sembilan 1959.

Beliau berkata, perlantikan Mubarak bukan saja tidak mengikut peraturan adat pesaka, malah sudah dipecat oleh anak waris mengikut peraturan adat Luak Sungai Ujong mengikut Artikel 14 (1) dan 32 Perlembagaan Negeri serta Artikel 71 (2) Perlembagaan Persekutuan.

“Beliau tiada kuasa mencampuri urusan adat pesaka sebagai Undang Luak Sungai Ujong, terutama dalam pemasyhuran Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, baru-baru ini.

“Kedudukan Luak Sungai Ujong yang tidak mempunyai Undang perlu diselesaikan terlebih dulu sebelum pertabalan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir dilaksanakan,” katanya pada sidang media di kediamannya, di sini semalam.

Zulkepley turut mendakwa sebarang campur tangan Mubarak dalam urusan adat pesaka Negeri Sembilan tidak sah mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan malah Undang Luak yang empat, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johol dan Rembau juga tidak boleh mencampuri perjalanan adat pesaka luak yang lain.

Katanya, Ibu Soko dan anak waris di Darat Sungai Ujong juga mengambil keputusan memecat Mubarak dalam dua kerapatan adat di Mantin dan Pantai, Seremban kerana mendapati beliau melakukan 13 kesalahan salah laku adat. (Petikan Berita Harian, 6 Januari 2008)

Komen:
Sudah dijangkakan. Lambat laun akan ada waris yang akan menuntut haknya untuk menjadi Undang Sungai Ujong. Cerita tuntut-menuntut dalam jawatan Undang ini bukan cerita baru, malah "dah bojoman" kata orang Negeri Sembilan. Dulu bila kekuatan fizik menjadi ukuran, ada yang sampai berperang dan bergaduh besar untuk menuntut hak. Tapi sekarang siapa kenal siapa menjadi ukuran.

Mesti ada cara untuk mengurangkan cerita tuntut-menuntut hak dan pesaka ini. Barangkali Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan sepatutnya berbuat sesuatu untuk melicinkan lagi perjalanan adat dan hal tuntut-menuntut ini. Guna pakai sistem susur-galur adalah salah satu opsyen terbaik, dengan syarat semua waris patuh kepada sebarang keputusan yang dibuat oleh Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan. Syarat pentingnya ialah Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan hendaklah berkecuali sifatnya dalam menangani sebarang kemelut dan tuntutan adat.

Sekarang ini pun sudah timbul cerita ada waris yang mendakwa "punya hak dipilih untuk menjadi Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan." Kata waris ini menurut sejarah waris ini juga adalah daripada keturunan Raja Melewar, Raja Rembau (nama Negeri Semblan belum digunakan lagi) yang ditabalkan di Penajih, Rembau abad ke-18 dahulu.

Tuesday, January 6, 2009

YANG DIPERTUAN BESAR'S APPOINTMENT: EXPLAIN HOW THE SYSTEM WORKS!

Monday January 5, 2009
No lobbying in Tuanku Muhriz’s appointment, says Negri chieftain
By AZMAN UJANG


azmanujang@bernama.com

REMBAU: The appointment of Tuanku Muhriz Tuanku Munawir as the new Yang di-Pertuan Besar of Negri Sembilan was unanimously made without lobbying by any party, one of the state’s four territorial chieftains said.

In an interview with Bernama at his residence here yesterday, Undang Luak Rembau Datuk Muhamad Sharip Othman denied talk that there were attempts to influence the four Undangs to decide on the appointment, including from Mentri Besar Datuk Seri Mohamad Hasan.


Muhamad Sharip: Described the task of choosing the new Ruler as a “very heavy responsibility.” — Bernama
Muhamad Sharip said according to the state’s constitution, the absolute power to appoint the Yang di-Pertuan Besar rested with the four Undangs of Sungai Ujong, Jelebu, Rembau and Johol.

“For the record, the decision we made was 100% unanimous,” he said in clarifying reports by bloggers on the appointment of Tuanku Muhriz.

Tuanku Muhriz, 60, succeeded his uncle, Tuanku Jaafar Tuanku Abdul Rahman, 86, who died on Dec 27 after a reign of 41 years.

“I am most thankful, especially to the Mentri Besar. He never interfered or influenced the Undangs in making our decision,” Muhamad Sharip said.

“We have heard such talk and I deny this. He has been very professional.”

There has been speculation in the blogs about the choice of the new Yang di-Pertuan Besar centred on Tuanku Jaafar’s eldest son, Tunku Naquiyuddin, the high-profile prince widely known especially in the corporate sector.

Muhamad Sharip described the task of choosing the new Ruler for the first time in over four decades as “a very heavy responsibility.”

He said it was not easy for the four territorial chieftains to decide as they had to consider various aspects before arriving at their decision.

He was also very proud of the fact that the secrecy surrounding the appointment of Tuanku Muhriz was maintained until the proclamation before the late Tuanku Jaafar was laid to rest on Monday.

He said the decision was not pre-informed to Tuanku Muhriz and the three other members of the royalty who are in line to the throne.

The three are Tunku Naquiyuddin and his two brothers, Tunku Imran and Tunku Putera Nadzaruddin.

Muhamad Sharip also agreed that there was keen interest among the people, especially from outside the state, to learn about adat pepatih, Negri Sembilan’s unique matrilineal system of governance.

He has also published an updated book on adat pepatih and matters related to it which would go on sale soon.

The book, entitled Legasi Ketuanan Rembau (The Legacy of Rembau Supremacy), would be mainly distributed to schools.(The Star Online,5 January 2009)

Comments:
Anyone from the Negri Sembilan Malay Adat Perpatih community buying it? There may be some but it seems doubtful if everybody would take the Chieftain's press statement at face value. Since the inception of the Adat Perpatih in Negeri Sembilan about 500 years ago, this tactical lobbying has been the order of the day any time there was a selection for any adat post, from the lowest rank of "Buapak" to the highest rank of The "Yang Dipertuan Besar." Past history has not been silent on this.

If only the late Norhalim Ibrahim, who authored three "adat" books on Negeri Sembilan was alive, he would be able to pinpoint the numerous lobbying tactics alleged used by the so-called adat officials to win favour.For those who wish to know more about this can go to one of his books "Negeri Yang Sembilan" published in 1995. The book was sponsored by the Negeri Sembilan State Government and published by Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Shah Alam.

I think what the Rembau Chieftain should do was to explain to the Negeri Sembilan people how the selection system of Yang Dipertuan Besar works. Let the people fully understand the system instead of the flat denial, which could lead to more suspicion.

Monday, January 5, 2009

DIPLOMAT ISMAIL AMBIA DIES AT 75


The late Ismail Ambia of Rembau (pix: NST)

2009/01/04
Former diplomat dies at 75

Datuk Ismail Ambia was a diplomat for over 30 years

KUALA LUMPUR: The former ambassador to France Datuk Ismail Ambia died without regaining consciousness on Friday, two days after he suffered a massive stroke. He was 75.

His wife, Toh Puan Siti Ruhani Mohd Yunus, said her husband died of a heart attack at 8am. He was buried at the Bukit Kiara Muslim cemetery.

Ismail, who was a diplomat for more than 30 years, is survived by Siti Ruhani, two sons, a daughter and a granddaughter.

He had served in Portugal, Russia, Kuwait, Austria, Turkey, Cambodia, Bangladesh, the United States and the United Nations.

The diplomat will be remembered as a loving father who liked to spend most of his time with his family.
In an interview a few years ago, Ismail, who is from Rembau, said he always found it hard to be separated from his children when duty called him overseas.

He also described his work as an ambassador as "not merely shuffling papers in the office". (NST Online)

Comment:
The demise of yet another illustrious Rembau son who had served the nation for three decades.

Saturday, January 3, 2009

MENCARI JALAN PULANG KE PANGKUAN KELUARGA!!

Tuanku Muhriz solat Jumaat di Masjid Negeri

Oleh ainol amriz ismail

SEREMBAN 2 Jan. - Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menunaikan solat Jumaat di Masjid Negeri, di sini hari ini.

Baginda tiba di perkarangan masjid pada pukul 1 tengah hari disambut oleh imam, pegawai Masjid Negeri serta beberapa ketua jabatan dan pegawai Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS).

Turut berangkat mengiringi baginda ialah anakanda baginda, Tunku Ali Redhauddin dan Tunku Zain Al'Abidin.

Tuanku Muhriz dimashyurkan sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke-11 pada 29 Disember lalu berikutan kemangkatan Almarhum Tuanku Ja'afar Tuanku Abdul Rahman pada 27 Disember di Hospital Tuanku Ja'afar di sini.

Sebaik selesai menunaikan solat Jumaat, baginda bersalaman dengan sebahagian jemaah yang menunggu di luar masjid dan antara mereka termasuklah pemimpin negeri, ketua jabatan, pelajar dan rakyat jelata.

Turut sama mengiringi baginda ialah Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan; Setiausaha Kerajaan negeri yang baru, Datuk Mat Ali Hassan, Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan negeri dan pegawai Istana Besar Seri Menanti.


Buku "Negeri Yang Sembilan" karangan Allahyarham Norhalim Ibrahim yang memaparkan antara lain kewujudan pemerintahan Beraja di negeri adat perpatih Negeri Sembilan.

Tuanku Muhriz akan ditabalkan sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan selepas tempoh berkabung kerabat diraja selama 100 hari yang dijangka berakhir April depan. (Dipetik daripada Utusan Malaysia Online, 3 Januari 2008).


Allahyarham Norhalim Ibrahim (kanan) ketika bersama anggota Lembaga Adat di Chengkau Tengah, 2001).

Komen:
Semoga Allah panjangkan usia DYMM Tuanku Muhriz. Sementara itu alangkah baiknya jika Baginda Tuanku menambaikkan lagi sistem Adat Perpatih yang menjadi teras induk kewujudan adat istiadat istieewa dan satu-satunya yang ada di negara ini untuk keturunan masyarakat Melayu Negeri Sembilan. Dan alangkah baiknya juga Baginda Tuanku menyusur galur kembali semua anak-anak buah kerabat bergelar sejak keturunan Raja Melewar, Raja Hitam dan sekalian yang pernah memerintah negeri beradat itu.

Himpunkan semuanya dan mana tahu mungkin dalam kalangan kerabat itu masih ada anggota kerabat yang selama ini hilang terpisah, terpinggir atau telah menukar nama gelaran kepada nama biasa sahaja kerana merasakan mereka ditinggalkan dan tersisih. Mana tahu barangkali pula ada dalam kalangan anggota kerabat itu ingin mengharapkan keadilan dan kesaksamaan agar mereka merasa diri mereka "dihargai, dan mencari jalan pulang ke pangkuan kerabat."

Kadang-kadang apabila sesekali melintasi kompleks Raja Melewar di Istana Raja, Rembau, teringat kisah "pengusiran" Raja Melewar dari istana di Penajih ke Sri Menanti. Bayangkanlah betapa sangsaranya Raja Melewar dan pengikut-pengikutnya meredah hutan belantara dan merentas bukit-bukau untuk menyelamatkan diri ke Seri Menanti.

Friday, January 2, 2009

TUANKU MUHRIZ YANG DIPERTUAN BESAR KE-11 NEGERI SEMBILAN


Negeri Sembilan memasyhurkan perlntikan Yang Dipertuan Besarnya yang ke-11

Keunikan pemilihan Raja NS

Oleh AINOL AMRIZ ISMAIL
(WARTAWAN UTUSAN)

PEMASYHURAN Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir, 60 sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11 bagaikan 'sirih pulang ke gagang' selepas 41 tahun takhta dinaiki Almarhum Tuanku Ja'afar Tuanku Abdul Rahman.

Pada ketika pertabalan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke-10 itu, baginda Tuanku Muhriz baru berusia 18 tahun dan atas kerapatan Datuk Undang Yang Empat, takhta berkenaan dipersetujui untuk diperkenankan ke atas Almarhum Tuanku Ja'afar.

Namun begitu kemangkatan Almarhun Tuanku Ja'afar pada 27 Disember lalu, mengembalikan semula 'hak menunggu' kepada yang 'hak memperoleh' apabila pemasyhuran dan kesepakatan Undang Yang Empat - Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Johol, Undang Luak Jelebu dan Undang Luak Rembau, memutuskan bahawa pengganti Almarhum Tanku Ja'afar adalah Tuanku Muhriz.

Ia sekali gus menamatkan segala spekulasi terhadap pemegang takhta raja yang sebelum ini disebut-sebut di kalangan anakanda Almarhum Tuanku Ja'afar iaitu Tunku Laxamana Tunku Naquiyuddin Tuanku Ja'afar, Tunku Muda Serting Tunku Imran Tuanku Ja'afar dan Tunku Panglima Besar Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja'afar.

Tuanku Muhriz merupakan satu-satunya putera daripada enam orang adik-beradik kepada pasangan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang kesembilan, Almarhum Tuanku Munawir dan pasangan baginda, Tunku Ampuan Durah Almarhum Tunku Besar Burhanuddin. Almarhum Tuanku Munawir telah mangkat pada 14 April 1967.

Baginda Tuanku Muhriz diputerakan pada 14 Januari 1948 dan telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Tuanku Muhammad, Kuala Pilah dan Sekolah Menengah Tunku Besar Tampin, Tampin serta Sekolah King George V di Seremban.

Baginda kemudiannya melanjutkan pelajaran ke luar negara di Aldenham School, Elstree, England dan Universiti College of Wales, Aberystwyth, Wales dalam bidang Undang-Undang. Baginda berkelulusan LLB (Hons).

Tuanku Muhriz telah berkahwin dengan Tengku Aishah Rohani Tengku Besar Mahmud serta dikurniakan tiga putera, Tunku Ali Redhauddin, Tunku Zain Al'Abidin dan Tunku Alif Hussein Saifuddin.

Pengumuman yang dibuat oleh Undang Luak Sungai Ujong, Datuk Mubarak Dohak bahawa Tuanku Muhriz sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke-11 pada 29 Disember lalu telah dinantikan baginda sejak 41 tahun lamanya.

Baginda sebenarnya seorang Raja yang sabar, lemah lembut perwatakannya. Baginda Tuanku Muhriz yang sebelum ini merupakan Tunku Besar Seri Menanti mudah didekati rakyat dan seorang raja yang mesra serta mempunyai sifat kepimpinan yang disegani semua.

Mengikut sejarahnya, baginda telah dilantik sebagai Tunku Besar pada tahun 1960 dan ketika itu Tuanku Muhriz dipilih oleh Majlis Undang berikutan kemangkatan ayahanda baginda, Almarhum Tuanku Munawir.

Jika dilihat pada Perlembagaan Negeri Sembilan telah termaktub dan dinyatakan bahawa penggantian takhta adalah mengikut anakanda lelaki, cucunda lelaki, adinda lelaki dan anak kepada adinda lelaki kepada pemerintah itu, yakni Almarhum Tuanku Munawir.

Pada masa itu Tuanku Muhriz merupakan waris pertama selepas kemangkatan Almarhum Tuanku Munawir, lalu diikuti oleh Almarhum Tuanku Ja'afar dan Almarhum Tunku Abdullah.

Bagaimanapun, baginda tidak dilantik sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ketika itu tetapi ayahanda saudaranya, Almarhum Tuanku Ja'afar yang ketika itu seorang diplomat telah dilantik sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-10.

Pemilihan ini secara tidak langsung dicadangkan sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tunku Abdul Rahman, yang meminta supaya Tuanku Muhriz tidak dipilih kerana masih terlalu muda iaitu berusia 18 tahun.

Biarpun 'hak' itu diputuskan oleh Undang Yang Empat melalui Kerapatan Dewan Keadilan, namun tarikh 29 Disember lalu, Tuanku Muhriz akhirnya dimasyhurkan sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ke-11 di Balairong Seri, Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah.

Istiadat pemasyhuran itu dilakukan oleh Undang Luak Sungai Ujong mengikut Adat Perpatih yang dibawa dari Pagar Ruyong, Sumatera, Indonesia.

Tuanku Muhriz akan ditabalkan sebagai Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan sebaik sahaja tempoh berkabung 100 di peringkat kerabat diraja berakhir.

Keunikan dalam pemilihan Raja di Negeri Sembilan bermula sejak tahun 1760 ketika Pemegang-Pemegang Adat dan Pemegang Undang-Undang dari negeri ini ke Minangkabau dan terus ke Pagar Ruyong untuk mencari seorang ketua atau raja.

Raja Pagar Ruyong ketika itu telah berkenan untuk mengirimkan seorang puteranya ke Negeri Sembilan yang bernama Raja Mahmud, yang kemudiannya dipanggil Raja Melewar.

Semua kisah institusi Diraja Negeri Sembilan bermula selepas ini dan walaupun wujud sengketa di antara Kelana Putera dan Johan Pahlawan Lela Perkasa Sitiawan yang tidak memperakui Raja Melewar sebagai Yam Tuan ketika itu, satu rundingan telah berlaku di antara Datuk Moyang Salleh dengan mereka yang bersengketa.

Akhirnya terbinalah 'Tiang Balai' serta tertegaklah 'Tiang Istana' di Seri Menanti pada 17 Syawal 1192 Hijrah.

Maka termaktub aturan adat yang telah disempurnakan seperti berikut: 'Tanah mengandung Seri Menanti, Tanah kerajaan di Penajis, Balai melintang di Sungai Ujong, Balai bertingkat di Johol, Yang mengatur bilangan Adat di Jelebu, Yang mengukurkan di Rembau.'

Perlu dinyatakan bahawa pemasyhuran Tuanku Muhriz ini juga terpakai sejenis alat kebesaran 'sehelai rambut' yang digulung atau dilingkarkan sehingga memenuhi sebuah batil atau cerana, merangkumi kesemua rambut milik Yang Dipertuan Besar sejak Raja Melewar.

Alat kebesaran itu ketika ini masih disimpan dengan baik di dalam Istana Besar Seri Menanti sebagai Alat Kebesaran Berdaulat Diraja yang akan dibawa setiap kali pemasyhuran dan pertabalan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan yang baru.

Biarpun pelaksanaan pemilihan, pemasyhuran dan pertabalan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan ini akan mengikut kaedah sistem beraja di negeri ini, sejarah sudah pun berulang dengan Tuanku Muhriz menjadi raja ke-11 bagi negeri ini.

Daulat Tuanku! (Dipetik daripada Utusan Malaysia, 2 Januari 2009)

Komen:
Dalam suasana sedih bercampur gembira dalam kalangan masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan akibat kemangkatan Yang Dipertuan Besar ke-10 dan pemasyhuran Yang Dipertuan Besar yang ke-11, timbul tandatanya penganalisis sejarah adat perpatih di negeri itu. Ada yang bertanya ke mana menghilangnya waris keturunan anak cucu Raja Melewar yang juga dikatakan "berhak" ke atas takhta di Seri Menanti itu?

Tentu ada ahli sejarah di negeri itu masih mampu menyebut nama anakanda Raja Melewar yang bernama Raja Totok!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

youtube column : nyanyian r.azmi dll.